Globalni cilj održivog razvoja 4: Kvaliteta obrazovanja

Globalni cilj održivog razvoja 4: Kvaliteta obrazovanja

17 ciljeva održivog razvoja usmjerenih na rješavanje globalnih izazova današnjice povezanih sa siromaštvom, nejednakosti, klimom, zagađenjem okoliša, mirom itd. proizlaze iz  2030 Agende za održivi razvoj.  2030 Agenda je UN-ov strateški dokument usvojen od strane svih  država članica Ujedinjenih naroda na UN-ovom Summitu za održivi razvoj koji je održan u rujnu 2015. godine, u New Yorku.

 

Cilj je Agende kao globalne političke platforme da države članice UN-a, kako razvijene tako i države u razvoju, u suradnji s poslovnim sektorom, civilnim društvom i cjelokupnom javnosti zajedničkim snagama djeluju na rješavanju brojnih izazova na gospodarskom, političkom, socijalnom i okolišnom planu.

Zajednička sinergija svih aktera koji provode Agendu treba doprinijeti izgradnji mira, stabilnosti i prosperiteta za ljude i planetu. Ustanovivši da je za smanjenje siromaštva i drugih deprivacija potrebno donijeti strategije koje će utjecati na unaprjeđenje zdravstva, školstva, smanjenje nejednakosti i postizanje ekonomskog rasta, istovremeno hvatajući se u koštac s klimatskim promjenama, stvoren je okvir za postizanje navedenih zadaća prepoznavanjem i utvrđivanjem 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja. Jedan od ciljeva održivog razvoja koji se nalazi pri samome vrhu prioriteta je cilj broj 4 koji se odnosi na kvalitetu obrazovanja. Iako se u području dostupnosti obrazovanju bilježi napredak posljednjih godina, u 2017. godini 262 milijuna mladih između 6. i 17. godine ne polazi školu, a polovica djece i mladih ne dostiže minimum kriterija za prolaznost u čitanju i matematici. Mnogim zemljama u razvoju još uvijek nedostaje osnovna infrastruktura kojom bi omogućili neometan i učinkovit pristup obrazovanju. Imajući te činjenice u vidu svrha globalnog cilja 4 je osigurati uključivo i jednako kvalitetno obrazovanje i promicanje važnosti cjeloživotnog učenja za sve.

Unaprjeđenje kvalitete obrazovanja realizirat će se kroz sljedeće tematske ciljeve:

4.1. Besplatno primarno i sekundarno obrazovanje;

4.2. Jednak pristup kvalitetnom predškolskom obrazovanju;

4.3. Jednak pristup dostupnom tehničkom, stručnom i visokom obrazovanju.

4.4. Povećanje broja ljudi s relevantnim vještinama za financijski uspjeh

4.5. Iskorijeniti sve oblike diskriminacije u obrazovanju

4.6. Univerzalna jezična i numerička pismenost

4.7. Obrazovanje za održivi razvoj i globalno građanstvo

4.8. Izgradnja i poboljšanje uključivih i sigurnih škola

4.9. Povećanje stipendija za visoko obrazovanje u zemljama u razvoju

4.10. Povećanje kvote kvalificiranih učitelja u zemljama u razvoju

Hrvatska je od samog početka aktivna sudionica u procesu donošenja dokumenata važnih za globalni održivi razvoj te sudjeluje u implementaciji ciljeva održivog razvoja Agende 2030 osnivanjem Nacionalnog vijeća za održivi razvoj i donošenjem Nacrta strategije nacionalnog razvoja čije se usvajanje očekuje u prvom tromjesečju 2020.