Sastanak ekspertne skupine TEFCE projekta u Twenteu

Sastanak ekspertne skupine TEFCE projekta u Twenteu

Članovi stručne skupine TEFCE projekta: Jon File, Anete Veidemane, Don Westerheijden (CHEPS); Thomas Farnell i Ninoslav Šćukanec Schmidt iz Instituta za razvoj obrazovanja, Bojana Ćulum Ilić, predstavnica Sveučilišta u Rijeci, i Davide Dusi (University of Ghent, Centre for Higher Education Governance Ghent)  održali su sastanak u Twenteu.

 

Tema sastanka je bila razmotriti buduće scenarije provođenja TEFCE projekta i Toolboxa, kao i mogući utjecaj TEFCE projekta na politike na razini EU.

Specifična pitanja o kojima se raspravljalo tijekom sastanka su:

  1. Koji su realni preduvjeti zahvaljujući kojima bi se društveni angažman visokih učilišta u zajednici utemeljio u Europskom visokom obrazovanju? Premda se taj cilj čini nedostižnim u trenutnom kontekstu visokog obrazovanja u Europi, koje prepreke je potrebno prevladati i koji bi akteri mogli pomoći u ostvarenju toga cilja?
  2. Koji mehanizmi politike konkretno mogu biti korišteni na europskoj, međunarodnoj, nacionalnoj razini i na visokoškolskim ustanovama kako bi nadalje podržali društveni angažman u zajednici? Može li društveni angažman visohih učilišta biti bolje integriran u postojeće politike i pridružen politikama u drugim područjima (istraživanje, regionalni razvoj itd.)?
  3. Na koji bi se način TEFCE toolbox mogao uklopiti u takve politike? Možemo li pomoću TEFCE Toolbox-a stvoriti izvedivi transnacionalni europski alat koji prikazuje različite stupnjeve društvenog angažmana visokih učilišta na razini institucija i dobrih praksi? Možemo li to učiniti bez da upadnemo u zamku rangiranja i ocjenjivanja? Ili bi TEFCE Toolbox trebali koristiti kao kvalitativni alat za osvrt na institucije bez komparativnih aspekata?

Osim toga, sastanak je sadržavao brainstorm sesiju s drugim članovima CHEPS tima koji su raspravljali o preliminarnim zaključcima stručne skupine.

Predstavnici CHEPSA koji su sudjelovali na sastanku su: Barend van der Meulen (head CHEPS of department), Harry de Boer i Frans Kaiserand Katharina Lemmens.