Sastanak Skupine za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG)

Sastanak Skupine za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG)

Od 7.-8.11. izvršni direktor IRO-a Ninoslav Šćukanec Schimdt sudjelovao je na sastanku Skupine za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG) u Brnu (Češka), gdje je održao uspješno izlaganje o postignućima BFUG radne skupine za socijalnu dimenziju, kojom on i supredsjeda ispred Hrvatske.