Predstavnik IRO-a supredsjeda BFUG radnom skupinom za socijalnu dimenziju

Predstavnik IRO-a supredsjeda BFUG radnom skupinom za socijalnu dimenziju

Predstavnik IRO-a, Ninoslav Šćukanec Schmidt, supredsjeda Bologna Follow-up (BFUG) Radnom skupinom za socijalnu dimenziju te je sudjelovao na sastanku BFUG Boarda u Rimu 23.1.2024. Na sastanku u Rimu obavljene su finalne konzultacije oko sadržaja novog BFUG dokumenta s principima, smjernicama i indikatorima za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja u Europskom prostoru visokog obrazovanja koji obuhvaća 48 zemalja. Očekuje se usvajanje spomenutog dokumenta sa strane BFUG-a na narednom sastanku u veljači 2024.

Ninoslav Scukanec Schmidt | LinkedIN