PL4SD: Peer Learning Initiative for the Social Dimension (PL4SD)

PL4SD: Peer Learning Initiative for the Social Dimension (PL4SD)

Peer Learning Initiative for the Social Dimension (PL4SD)

Period provedbe:
10/2012 – 12/2015

Uloga IRO-a:
Partner

Tematsko područje:

Socijalna dimenzija visokog obrazovanja

UKUPNA VRIJEDNOST

543.705,00 HRK

IZVOR FINANCIRANJA

Lifelong Learning Programme

OPIS PROJEKTA:

PL4SD je bio trogodišnji projekt financiran od strane Europske komisije kroz Lifelong Learning Programme (Program cjeloživotnog učenja). Svrha projekta je bila razviti resurse i alate za donositelje odluka za razvoj učinkovitih mjera za osiguravanje socijalne dimenzije Europskog visokoobrazovnog područja.

GLAVNI CILJ:

Glavni cilj projekta PL4SD bio je omogućiti donositeljima odluka i provoditeljima politika resurse i alat za razvoj učinkovitih mjera za osiguravanje socijalne dimenzije Europskog visokoobrazovnog područja.

SPECIFIČNI CILJEVI:

  • Osiguravanje transparentnosti u trenutnom razvoju politika socijalne dimenzije, evaluacija djelovanje i napretka prema dostizanju ciljeva postavljenih unutar Europskog visokoobrazovnog područja (EHEA)
  • Poticanje međunarodne razmjene i debate oko politika i dodavanje većeg stupnja kreativnosti u prevladavanju izazova unutar područja socijalne dimenzije visokog obrazovanja
  • Omogućavanje vršnjačkog učenja i olakšavanje implementacije politika drugih zemalja, visokih učilišta i studentskih organizacija
  • Strukturiranje informacija i prikupljanje relevantnih izvješća i istraživanja o politikama socijalne dimenzije, stvaranje solidne baze za daljnja istraživanja
  • Informiranje nacionalnih i međunarodnih donositelja odluka i dionika u svim zemljama EHEA-e o projektnim aktivnostima i napretku prema realizaciji ciljeva

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

  • izrada on-line baze podataka o mjerama za poboljšanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
  • izrađene tri studije slučaja (o Hrvatskoj, Litvi i Armeniji) o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja
  • održane dvije projektne konferencije na temu socijalne dimenzije u visokom obrazovanju

PUBLIKACIJE:

18. CR_Final_Report_Croatia Peer learning for social dimension

DONATORI: