Održana radionica i konferencija u sklopu projekta MEHR

Održana radionica i konferencija u sklopu projekta MEHR

Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci u okviru međunarodnog projekta “Modernity, Education and Human Rights – MEHR” financiranog iz ERASMUS+ programa organizirali su nacionalnu radionicu i međunarodnu konferenciju koje su se pod nazivom “Human Rights, Children’s Rights and Participation and Active Citizenship as Learning Outcomes of Higher Education Study Programmes” održale 21. i 22. siječnja 2019. godine na Sveučilištu u Rijeci.

MEHR projekt za cilj ima unaprijediti uključenost ljudskih prava kao sadržaja u studijske programe te, također, unaprijediti metodologiju vanjskog vrednovanja i samovrednovanja ishoda učenja koja provode različiti dionici u sustavu visokog obrazovanja, odnosno agencije za vanjsko osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, uprave visokih učilišta, nastavnici te studenti.

Nositelj MEHR projekta je Švedska agencija za visoko obrazovanje (Swedish Higher Education Authority – UKÄ) sa Sveučilištem Karolinska (Karolinska Institutet) i Europskom studentskom unijom (European Students’ Union – ESU), Agencija za vrednovanje i akreditaciju (Agency for Assessment and Accreditation of Higher Education – A3ES) iz Portugala sa Sveučilištem u Lisabonu te hrvatska Agencija za znanost i visoko obrazovanje s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci.

Uključenost ljudskih prava u ishode učenja u projektu se u projektu promatra unutar tri teme: rodno nasilje (zaduženje švedskog dijela projektnog tima), zatim migracije/integracija/interkulturno obrazovanje (projektni partneri iz Portugala) te hrvatski dio, ljudska prava, dječja prava i participacija te djeca/učenici kao aktivni građani.

Projektno istraživanje (anketa) Agencije za znanost i visoko obrazovanje bilo je usmjereno prema visokim učilištima koja izvode odgojiteljske, učiteljske, pedagoške studijske programe te studijske programe socijalnog rada s ciljem da se istraži uključenost ishoda učenja iz ljudskih, dječjih prava i participacije te aktivnog građanstva u navedenim programima.

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci anketu je proveo s nastavnicima visokih učilišta koji su u istraživanom području detektirani kao primjeri dobre prakse. Rezultati obiju anketa dio su obuhvatnog izvješća (ti)https://mehr.azvo.hr/rezulta o kojem se raspravljalo i tijekom ovih događanja u Rijeci.

Nacionalna radionica održana 21. siječnja 2019. godine bila je prvenstveno namijenjena dionicima u sustavu odgoja i obrazovanja, odnosno predstavnicima visokih učilišta, studijskih programa te predstavnicima zanimanja u fokusu ovoga istraživanja. Cilj radionice bio je unaprijediti uključenost i kvalitetu (ishoda učenja) ljudskih prava, dječjih prava i participacije te djece/učenika kao aktivnih građana kao sadržaja studijskih programa, odnosno odgojno-obrazovnih sadržaja u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju.

Međunarodna konferencija održana 22. siječnja 2019. godine imala je nekoliko ključnih tema, prije svega predstavljeni su do sada ostvareni rezultati MEHR projekta, kao i rezultati istraživanja provedenog u Hrvatskoj s pregledom konteksta obrazovanja o ljudskim pravima u Hrvatskoj, kao i neke preporuke za buduće prakse i politike. Predstavljeni su različiti pogledi i perspektive na trenutno stanje obrazovanja o ljudskim pravima – istraživači, nevladine organizacije, civilne inicijative, nastavnici, odgajatelji, stručnjaci za razvoj kurikula te djelatnici u zajednici i savjetnici. Znanstvenici i stručnjaci koji se bave ljudskim pravima u “obrazovanju za život” dali su prijedloge za pružanje podrške drugim odjelima i visokim učilištima pri uvođenju ishodi učenja o ljudskim pravima u studijske programe. Također je predstavljen sveobuhvatni pristup ljudskim pravima i interkulturalnosti – od nacionalnih do međunarodnih okvira, od treninga do same prakse, od obrazovanja do života te od teorije do stvarne politike.

Naposljetku, hrvatski predstavnici projektnog tima zajedno su s inozemnim partnerima na MEHR projektu razmotrili obrađene konferencijske teme, rezultate provedenih rasprava te naučene lekcije kao vrijedan doprinos dovršenju hrvatskog Izvješća i planiranju budućih aktivnosti. Više informacija o MEHR projektu dostupno je putem poveznice https://mehr.azvo.hr/ .

Objavljeno 29.1.2019. i dostupno na AZVO.