Jesu li hrvatske institucije spremne adresirati obrazovne nejednakosti?

Jesu li hrvatske institucije spremne adresirati obrazovne nejednakosti?

Objavljeni rezultati istraživanja o stavovima nadležnih institucija o društvenim nejednakostima u hrvatskom obrazovnom sustavu

 

U novoj publikaciji ‘Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj: izazovi i potrebe iz perspektive dionika sustava obrazovanja’ predstavljeni su rezultati istraživanja u kojemu su sudjelovali predstavnici ministarstava, jedinica lokalne samouprave, državnih ustanova, obrazovnih ustanova i strukovnih udruga. Istraživanje su proveli članovi Mreže Cjeloživotno učenje za sve, koju čine 16 organizacija i 30 stručnjaka. Riječ je o prvom istraživanju u Hrvatskoj koje razmatra obrazovne nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, od dječjih vrtića i škola do fakulteta i drugih oblika učenja u odrasloj dobi. Nalazi pokazuju da dionici sustava prepoznaju ozbiljnost i kompleksnost problema obrazovnih nejednakosti na svim razinama obrazovanja, kao i potrebu da se donose mjere za ublažavanje ili uklanjanje istih. Publikacija i sažetak dostupni su na poveznici: https://iro.hr/2022/04/06/tematska-mreza-cjelozivotno-obrazovanje-dostupno-svima/.

Mreža Cjeloživotno učenje za sve osnovana je 2020. godine s ciljem zalaganja za pravičan i uključiv sustav odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. Članovi Mreže su 2021. godine proveli fokus-grupe o obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj sa 44 dionika sustava obrazovanja, uključujući predstavnike ministarstava, jedinica lokalne samouprave, državnih ustanova, obrazovnih ustanova i strukovnih udruga.

Nalazi fokus grupa pokazuju da postoji spremnost od strane dionika za suradnju u adresiranju obrazovnih nejednakosti te da dionici već identificiraju prioritetna područja u kojima bi se trebale implementirati mjere za ublažavanje i uklanjanje nejednakosti.

Nalazi istraživanja također pokazuju da, iako svaka razina sustava ima specifične izazove obrazovnih nejednakosti, postoje zajednički obrasci na svim razinama:

  • skupine u nepovoljnom položaju su slične na svakoj razini obrazovanja,
  • na svim razinama obrazovanja su nejednakosti najčešće rezultat kombinacije faktora koji proizlaze iz karakteristika pojedinaca i njihovih obitelji te iz karakteristika obrazovnih ustanova i obrazovnog sustava.

Nalazi potvrđuju stajalište Mreže Cjeloživotno učenje za sve da je potrebno primijeniti integrirani (holistički) i cjeloživotni pristup u adresiranju obrazovnih nejednakosti, umjesto fragmentiranog pristupa koji samo razmatra nejednakosti na pojedinoj razini obrazovnog sustava.

U okviru daljnjeg rada Mreže, provest će se daljnja istraživanja o obrazovnim nejednakostima, izradit će se preporuke za unaprjeđivanje javnih politika te će se održati strukturirani dijalog s dionicima i nadležnim institucijama u Hrvatskoj o predloženim mjerama.

___________________________

 O Mreži Cjeloživotno učenje za sve

 Koordinator Mreže Cjeloživotno učenje za sve je Institut za razvoj obrazovanja, a članovi Mreže su Akademija za politički razvoj, Forum za slobodu odgoja, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Institut za razvoj obrazovanja, Nansen dijalog centar, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Udruga roditelja Korak po korak i Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“.

 Mreža je financirana u sklopu projekta „Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“, čiji je nositelj Institut za razvoj obrazovanja (Prilaz Gjure Deželića 30, 10000 Zagreb, +385 1 4555151, iro@iro.hr). Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%). Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.542.852,64 kuna, a razdoblje provedbe projekta je od 29.10.2020. do 29.10.2023.

 Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Instituta za razvoj obrazovanja.