Vijesti iz visokog obrazovanja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje objavila je novo izdanje biltena u kojem donosi polugodišnji presjek aktivnosti i događanja. Osim redovnih postupaka reakreditacije i pokusne provedbe vanjske provedbe, provedeno je i niz drugih aktivnosti, poput kampanje FAKSiranje,  kojom  AZVO želi dati svoj doprinos unapređenju komunikacije i...

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti. Cilj javnog savjetovanja je prikupiti primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja...

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 35. sjednici održanoj 20. lipnja 2018. godine, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. svibnja 2018. godine. Predstavnica...

Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete (European Quality Assurance Register) EQAR najavio je putem priopćenja za javnost skorašnje pokretanje europske baze podataka s ishodima vrednovanja visokih učilišta punog naziva Database od External Quality Assurance Reports (DEQAR) na linku  http://www.deqar.eu/ . Agencija za znanost i visoko...

The global landscape for higher education internationalisation is changing dramatically. What one might call ‘the era of higher education internationalisation’ over the past 25 years (1990–2015) that has characterised university thinking and action might either be finished or, at least, be on life support. The unlimited...

Times Higher Education objavio je novu rang-listu pod nazivom „Emerging Economies University Rankings 2018“, kojom su obuhvaćena sveučilišta iz zemalja tzv. „rastućih ekonomija“. Na rang-listi su se našla i dva hrvatska sveučilišta – Sveučilište u Splitu, koje je zauzelo 107. mjesto, te Sveučilište u Zagrebu koje...