Projekti

Podrška stručnom i akademskom osoblju za društveni angažman u visokom obrazovanju (SPACE)

Aktivnosti i resursi vršnjačkog učenja za podupiranje načela i smjernica socijalne dimenzije unutar Europskog prostora visokog obrazovanja 

 

InclusiPHE – Uključiv angažman netradicionalnih studenata u stručnom visokom obrazovanju

 

Upravljanje visokim obrazovanjem za društveni angažman (SHEFCE) 

Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima

 

 

STEM AKADEMIJA 

 

Projekt
Građani za 5!

 

NEXUS: PromotiNg thE neXus of migrants throUgh active citizenship

 

 

LABIRINT – Razvoj i izrada zanimanja, kvalifikacija i studijskih programa u geodeziji i geoinformatici

 

 

PharmMedQ: Primjena HKO-a u unaprjeđenju studijskih programa u području farmacije i medicinske biokemije

 

Pharma 5.0: ‎Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku

 

INTERRGN – Internacionalizacija Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

 

 

EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti

 

TEFCE – prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta

 

(P)ostanimo financijski i digitalno pismeni

 

Poticanje mladih na stjecanje visokog obrazovanja i akademsku mobilnost: informiranje i savjetovanje mladih o mogućnostima studiranja i financijske potpore za studij u hrvatskoj i inozemstvu

 

Financijska pismenost za mlade: informiranje i savjetovanje mladih o osnovama financijskog planiranja za studij u Hrvatskoj i inozemstvu

 

UNAPRORI: Unapređivanje postupka vrednovanja programa na Sveučilištu u Rijeci: pilot projekt

 

TARGET: Uspostava visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i zanimanja u sektoru rudarstva, geologije i kemijske tehnologije

 

IURISPRUDENTIA: Unapređivanje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta

 

FINPIS: Financijska pismenost za nastavak obrazovanja

 

QUALITYWATCH: Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj

 

EUROSTUDENT: Stručne usluge za sudjelovanje u provedbi istraživanja EUROSTUDENT V u Republici Hrvatskoj

 

ME4CataLOgue – Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva (preddiplomski, diplomski i doktorski studij) temeljen na ishodima učenja

 

E-Quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj

 

e4 corner@sfsb: poticanje poduzetništva u obrazovanju inženjera strojarstva – ključ za bolje zapošljavanje

 

PL4SD: Peer Learning Initiative for the Social Dimension (PL4SD)

 

Hrvatska u EU – mogućnosti za učenike i studente

 

URPL: University Recognition of Prior Learning Centres – Bridging Higher Education with Vocational Education and Training (URPL)

 

EduQuality: Obrazovanje za jednake mogućnosti na hrvatskim sveučilištima

 

ACCESS: Towards Equitable and Transparent Access to HE in Croatia

 

MOBIL: Enhancing Mobility of the Croatian Academic Community

 

ECAS: Establishing of Career Advice Services at Croatian Universities

 

CAREER: Platform for Career Advice Centres in Croatia

 

VIRTUS: Virtual Academic Information Service: Scholarships.info

 

I am test text for Image with text shortcode.